Про Компанію

         Заснована як фармацевтична компанія Генекс еволюціонувала в біотехнологічний концерн головним продуктом якого є екологічно-чисті технології майбутнього. Генекс знаходиться на передньому краї досліджень в області нових рішень в біотехнології, кінцевої метою яких є збільшення виходу якісної товарної продукції з одиниці площі без застосування хімічних засобів. На сьогоднішній день наші біологічні продукти працюють в наступних сферах:  

         Селекція і насінництво. Маючи фундаментальні дослідження по молекулярних основах спадковості, закономірності успадкування при  внутрішньовидовій і віддаленій гібридизації, мутагенезу, поліплоїдії, інбридингу, цитоплазматичної спадковості, генетиці популяції, використовуючи методи клітинної інженерії, ми можемо створювати насіння гібридів польових культур, яке буде в центрі уваги в будь-яких умовах вирощування.

         Біопрепарати. Одним з основних шляхів одержання екологічно безпечної продукції рослинництва є застосування біологічного методу захисту рослин як основного стратегічного еколого-біологічного заходу контролю шкідливих організмів у посівах сільськогосподарських культур та екологічного землеробства.

         Біопаливо. Біопаливо виробляється з широкого спектру сировини відновлюваної біомаси, в тому числі, з вирощених енергетичних культур, водоростей і відходів.

         ТОВ «Генекс Україна» розуміє всю міру відповідальності аграрія при виборі насіння. Тому ми ретельно відібрали групу гібридів які будуть у центрі уваги в будь-яких умовах вирощування.

         Всі гібриди створені з використанням кращих міжнародних зразків зародкової плазми. Ця генетична різноманітність дозволяє вивести на ринок найбільш пристосовані до місцевих умов гібриди. Для того, щоб відібрати найбільш пристосовані гібриди, Генекс проводить випробування від мікро дослідів до най масштабніших випробувань на значних площах за виробничою програмою «The Karvitest», яка включає широку мережу дослідних станцій у всіх кліматичних поясах вирощування культури. «The Karvitest» дозволяє ретельно дослідити можливості і технічні особливості кожного гібриду.

         Сьогодні Генекс пропонує насіння наступних культур: кукурудза, соняшник, озимий ріпак.